BİLİMSEL PROGRAM

 

16 MART 2018 CUMA
10:00 - 10:15 AÇILIŞ 
Prof. Dr. Attila Oğuzhanoğlu Anısına..
Prof. Dr. Aksel Siva
10:15 - 12:10 Oturum I - BAŞAĞRISINA GİRİŞ
  Moderatörler:  Prof. Dr. Fethi İdiman 
Prof. Dr. Yakup Sarıca
10:15 - 10:40 Başağrısının Kırk Yılı Prof. Dr. Fethi İdiman
10:40 - 11:05 Başağrısı Epidemiyolojisi ve Ekonomik Yük  Prof. Dr. Mustafa Ertaş
11:05 - 11:30 Başağrısı Sınıflaması 2013 Beta   Prof. Dr. Aynur Özge
11:30 - 11:55 Başağrılı Hastaya Yaklaşım; Öykü, Muayene, İnceleme  Prof. Dr. Baki Göksan
11:55 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:45 Oturum II - MİGREN PATOGENEZ-KLİNİK
  Moderatörler:  Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Yakup Sarıca
13:00 - 13:30 Migren Patogenezi  Prof. Dr. Turgay Dalkara
13:30 - 14:00 Migren Klinik  Prof. Dr  Sabahattin Saip
14:00 - 14:30 Seyrek Görülen Migren Tipleri, Vertijinöz Migren Prof. Dr Neşe Çelebisoy
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 KAHVE ARASI
15:05 - 16:50 Oturum III - MİGREN TEDAVİSİ
  Moderatörler:  Prof. Dr. Aksel Siva
Prof.Dr. Sabahattin Saip
15:05 - 15:35 Migren-Atak Tedavisi  Uzm.Dr .Musa Öztürk
15:35 - 16:05 Migren-Profilaktik Tedavi  Prof. Dr. Babür Dora
16:05 -  16:35 Migren Tedavisinde İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Başak Karakurum Göksel
16:35 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:10 KAHVE ARASI
17:10 – 19:15 Oturum IV - GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI ve İLAÇ AŞIRI KULLANIM BAŞAĞRISI 
  Moderatörler:  Prof.Dr. Deniz Selçuki
Prof. Dr. Ali Akyol
17:10 - 17:40 GTBA ve Tedavisi  Prof. Dr. Deniz Selçuki
17:40 - 18:10 Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Aşırı Kullanım Başağrısı  Prof. Dr. Münife  Meyal 
18:10 – 18:40 Olgularla Başağrılarının Psikiyatrik Boyutu ve Somatizasyon Başağrısı     Prof. Dr. Ali Akyol
18:40 - 19:00 Başağrısında Bilişsel ve Kognitif Tedavi Prof.Dr. Levent Ertuğrul İnan
19:00 - 19:15 Tartışma
19:15 – 20:30 DERNEK TOPLANTISI
19:15 – 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 – 22:00 Sözel Bildiri  Oturumu 
Moderatörler:  Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
Doç. Dr. Hakan Gül
17 MART 2018 CUMARTESİ 
09:00 - 11:15 Oturum V - SANTRAL VE PERİFERİK NÖROPATİK AĞRILAR
  Moderatörler:  Prof. Dr. Serdar Erdine
Prof. Dr. Ersin Tan
09:00 - 09:30 Kraniyal Nevraljiler  Doç.Dr. Ömer Karadaş
09:30 - 10:00 Yüz Ağrılarında Girişimsel Yöntemler Prof. Dr. Serdar Erdine
10:00 - 10:30 Periferik Nöropatik Ağrı Prof. Dr. Ersin Tan
10:30 - 11:00 Fibromiyalji  Prof. Dr. Ayşen Akıncı 
11:00 - 11:15 Tartışma
11:15 - 11:45 KAHVE ARASI
11:45 - 13:00 Oturum VI - TRİGEMİNAL OTONOMİK ve DİĞER PRİMER BAŞAĞRILARI SEFALJİLER
  Moderatörler:  Prof. Dr. Taşkın Duman
Prof. Dr. Nebahat Taşdemir
11:45 - 12:15 Trigeminal Otonomik Sefaljiler – Klinik – Tedavi  Prof. Dr. Vesile Öztürk
12:15 – 12:45 Diğer Primer Başağrıları- Klinik – Tedavi   Prof. Dr. Taşkın Duman
12:45 - 13:00 Tartışma
13:00 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:30 YEMEK  SONRASI  TARTIŞMA
Başağrısı Tedavisinde Sorular, Sorunlar Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
14:30 - 17:00  UYGULAMALI EĞİTİM
Başağrısında Botulinum Toksin Uygulaması ve Sinir Blokajları, Girişimsel Uygulamalar
Uygulamalı Eğitim Değişimli Dört Grup / İkişer Eğitmenle
SALON A
14:30 - 15:45 Botulinum Toksin Uygulamaları I Prof. Dr. Feray Karaali Savrun
Prof. Dr. Necdet Karlı
15:45 - 17:00 Botulinum Toksin Uygulamaları II Prof. Dr. Feray Karaali Savrun
Prof. Dr. Necdet Karlı
SALON B
14:30 - 15:45 Botulinum Toksin Uygulamaları III  Prof. Dr. Yeşim Parman
Doç. Dr. Derya Uludüz
15:45 - 17:00 Botulinum Toksin Uygulamaları IV Prof. Dr. Yeşim Parman
Doç. Dr. Derya Uludüz
SALON C
14:30 - 15:45 Sinir Blokaj Uygulamaları I Prof.  Dr. Nurten İnan
Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan
15:45 - 17:00 Sinir Blokaj Uygulamaları II Prof.  Dr. Nurten İnan
Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan
SALON D
14:30 - 15:45 Sinir Blokaj Uygulamaları III Prof. Dr. Serdar Erdine
15:45 - 17:00 Sinir Blokaj Uygulamaları IV Prof. Dr. Serdar Erdine    
19:00 Akşam Yemeği  ile Tedavi Gecesi 
Tedavi Gecesi - İnteraktif Olgu Tartışmaları
Moderatör:  Prof. Dr. Aksel Siva
Tartışmacılar:  Prof. Dr. Fethi idiman
Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Prof. Dr. Figen Gökçay
Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı
Prof. Dr. Baki Göksan
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
18 MART 2018 PAZAR 
09:00 - 10:45 Oturum VII - SEKONDER BAŞAĞRILARI-I
  Moderatörler:  Prof. Dr.Mehmet Özmenoğlu
Prof.  Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
09:00 - 09:30 Olgularla  Acil Serviste Başağrıları  Prof. Dr. Nevzat  Uzuner 
09:30 - 10:00 Posttravmatik Başağrıları  Prof. Dr. Ali Kemal  Erdemoğlu
10:00 - 10:30 Kafa İçi Basınç Değişiklikleri ile İlişkili Başağrıları  Doç. Dr. Esme Ekizoğlu
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:15 KAHVE ARASI
11:15 - 13:00 Oturum VIII - SEKONDER BAŞAĞRILARI-II
  Moderatörler: Prof. Dr. Başak Karakurum Göksel
Prof. Dr. Ceyla İrkeç
11:15 - 11:45 Sistemik Hastalıklarda Başağrısı Prof. Dr. Serap Üçler
11:45 - 12:15 Primer Nörolojik Hastalıklarda Başağrısı Doç. Dr. Elif Kocasoy Orhan
12:15 - 12:45 Nonnörolojik Kraniyofasiyal Başağrıları –Atipik Yüz Ağrıları  Doç. Dr. Gülnur Uzuner
12:45 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:40 Oturum IX - ÖZEL GRUPLARDA BAŞAĞRILARI
  Moderatörler:  Prof. Dr. Egemen İdiman
Prof. Dr. Hadiye Şirin
14:00 - 14:30 Olgularla Çocukluk & Ergenlik Çağı Başağrıları Prof. Dr. Egemen İdiman
14:30 - 15:00 Olgularla Kadın ve Başağrısı Doç. Dr. Füsun Mayda Domaç
15:00- 15:30 Olgularla İleri Yaş Başağrıları Prof. Dr. Hadiye Şirin
15:30- 15:40 Kapanış