BİLİMSEL PROGRAM

18. BAŞAĞRISI KIŞ OKULU

8 NİSAN 2022, CUMA
SAAT Konu-Konuşmacı
09:30 - 09:45 Açılış
Prof. Dr. Sabahattin Saip
  Oturum I - BAŞAĞRISINA GİRİŞ
Moderatörler: Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
  Başağrılarına Genel Bakış
09:45 - 10:15 Başağrısı Epidemiyolojisi ve Ekonomik Yük
Prof. Dr. Necdet Karlı
10:15 - 10:45 Başağrılı Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr. Nevzat Uzuner
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:15 Kahve Arası
  Oturum II - MİGREN PATOGENEZ – KLİNİK
Moderatörler: Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr.Yakup Sarıca
11:15 - 11:45 Migren Patogenezi
Prof. Dr. Turgay Dalkara
11:45 - 12:15 Migren Kliniği
Prof. Dr. Münife Neyal
12:15 - 12:45 ICHD- 3-Nadir Görünen ve Apendiksten Rutin pratiğimize Giren Migren Alt Grupları
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
12:45 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Uzmanına Danış
Prof. Dr.Hadiye Şirin, Prof. Dr. Sabahattin Saip
14:00 - 14:10 UÇEP 2020 Uyum Çerçevesinde Uzmanlık Öncesi ve Uzmanlık Sonrası “Başağrısı” Eğitiminde Hedefler, Eksiklikler ve Standardizasyon
Prof. Dr. Sabahattin Saip 
14:10 - 14:20 Algoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 
Prof. Dr.Hadiye Şirin
14:20 - 15:00 Atak ve Proflaktik Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar / Sorunlar ve sorular
Prof. Dr.Hadiye Şirin, Prof. Dr. Sabahattin Saip
  Oturum III - MİGREN TEDAVİSİ
Moderatörler: Prof. Dr. Baki Göksan, Prof. Dr. Figen Gökçay
15:00 - 15:30 Atak Tedavisi
Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı
15:30 - 16:00 Profilaktik Tedavi
Prof. Dr. Figen Gökçay
16:00 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUM I
Moderatörler: Prof. Dr. Ayşe Altıntaş, Doç. Dr. Sırma Geyik
  Oturum IV- GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI, BAŞAĞRILARININ PSİKİYATRİK YÖNÜ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞCI TEDAVİ
Moderatörler: Prof. Dr. Deniz Selçuki, Prof. Dr. Taner Özbenli
17:30 - 17:55 GTBA Klinik ve Tedavisi
Prof. Dr. Özlem Coşkun
17:55 - 18:20 Başağrılarının Psikiyatrik Boyutu
Doç. Dr. Ayşın Kısabay Ak
18:20 - 18:45 Başağrısında Bilişsel Davranışçı Tedavi
Prof. Dr. Taner Özbenli
18:45 - 19:00 Tartışma
9 NİSAN 2022, CUMARTESİ
SAAT Konu-Konuşmacı
  Oturum V - TRİGEMİNAL OTONOMİK SEFALJİLER ve DİĞER PRİMER BAŞAĞRILARI
Moderatörler: Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof. Dr. Vesile Öztürk
09:00 - 09:30 Trigeminal Otonomik Sefaljiler – Klinik ve Tedavi
Prof. Dr. Vesile Öztürk
09:30 - 10:00 Diğer Primer Başağrıları – Klinik ve Tedavi
Prof. Dr. Babür Dora
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:30 Kahve Arası
  Oturum VI - OLGULARLA SEKONDER BAŞAĞRILARI- I
Moderatörler: Prof. Dr. Başak Karakurum Göksel, Doç. Dr. Hakan Levent Gül
10:30 - 11:00 Acil Serviste Başağrıları
Doç. Dr. Ruhsen Öcal Öncel
11:00 - 11:30 Kafa İçi Basınç Değişiklikleri ile İlişkili Başağrıları
Prof. Dr. Başak Karakurum Göksel
11:30 - 12:00 Posttravmatik Başağrıları
Doç. Dr. Hakan Levent Gül
12:00 - 13:00 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUM II
Moderatörler: Prof. Dr. Nebahat Taşdemir, Doç. Dr. Musa Öztürk
13:00 - 13:50 Öğle Yemeği
13:50 - 15:50 Kurs
A GRUBU
13:50-14:50 Sinir Blokaj Uygulamaları I
Moderatörler: Prof. Dr. Levent İnan, Prof. Dr. Nurten İnan
Uzm. Dr. Mustafa Karaoğlan
B GRUBU
14:50 - 15:50 Botiliunum Toksin Uygulaması II
Moderatör: Prof. Dr. Serap Üçler
Uzm. Dr. Özlem Mercan
C GRUBU
13:50 - 14:50 Botiliunum Toksin Uygulaması I
Moderatör: Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu
Uzm. Dr. Fatma Ayşen Eren
D GRUBU
14:50 - 15:50 Sinir Blokaj Uygulamaları II
Moderatör: Prof. Dr. Gül Talu
Uzm. Dr. Burak Erken
15:50 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 UYDU SEMPOZYUMU - LILLY
Migren Önleyici Tedavide Gerçek Yaşam Verileriyle Galcanezumab
Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Tartışmacılar: Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar
20:00 Tedavi Gecesi
Moderatörler: Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
· Pirimer başağrılarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi seçenekleri
· Sekonder başağrılarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi seçenekleri
Tartışmacılar: Prof. Dr. Taşkın Duman, Prof. Dr. Işın Ünal Çevik , Prof. Dr. Derya Uludüz, Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, Prof. Dr. Ali Akyol
Olgu Sunucuları: Dr. Öğr. Gör.Uzman Burcu Polat, Doç. Dr. Yasemin Eren, Uzm. Dr. Belgin Munise Mutluay, Doç. Dr. Akçay Övünç Özön
10 NİSAN 2022, PAZAR
SAAT Konu-Konuşmacı
  Oturum VII - OLGULARLA SEKONDER BAŞAĞRILARI-II
Moderatörler: Prof. Dr. Ceyla İrkeç, Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhon
09:00 - 09:25 Sistemik Hastalıklarda Başağrısı
Doç. Dr. Esme Ekizoğlu
09:25 - 09:50 Primer Nörolojik Hastalıklarda Başağrısı
Doç. Dr. Gülnur Uzuner
09:50 - 10:25 Kraniyal Nevraljiler ve Atipik Yüz Ağrıları
Prof. Dr. Ömer Karadaş
10:25 - 10:50 Yeni bir gündem: Covid ve Aşılarında Başağrısı
Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhan
10:50 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:10 Ara
  Oturum VIII - OLGULARLA ÖZEL GRUPLARDA BAŞAĞRILARI
Moderatörler: Prof. Dr. Aynur Özge, Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç
11:10 - 11:40 Çocukluk & Ergenlik Çağı Başağrıları
Prof. Dr. Aynur Özge
11:40 - 12:05 Kadın ve Başağrısı
Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç
12:05 - 12:30 İleri Yaş Başağrıları
Uzm. Dr. Eylem Özaydın
12:30 - 12:55 Erkekte Başağrısı
Prof. Dr. Macit Selekler
12:55 - 13:10 Tartışma
13:10 KAPANIŞ