15. BAŞAĞRISI KIŞ OKULU

22-24 Şubat 2019/Grand Hyatt Otel Taksim-İstanbul

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği tarafından düzenlenen 15. Başağrısı Kış Okulu bu sene 22 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da  düzenlenecektir.

Başağrısı Kış Okulu üç günü kapsayan, baş ağrısının hemen hemen tüm konularının konuşulduğu ve olgu tartışmalarının interaktif bir şekilde yapıldığı, 200’e kadar katılımcıya açık olan okullardır. Avrupa Başağrısı Kongresinde de bu aktivitemiz sunulmuş ve büyük beğeni toplamıştır.

Katılımcılar uzman nörologlar, nöroloji araştırma görevlileri, pratisyen hekimlerden oluşmaktadır. Bu sene onbeşincisi yapılacak olan toplantımız katılımcılar tarafından beğeni ile takip edilmektedir. Bu toplantıların asıl amacı başağrısında değişik konularında en yeni bilgilerin, konunun uzmanları eksperler tarafından uygulamacı gruba aktarılmasıdır. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu Moderatörü
Prof. Dr. Aksel Siva


 

BİLİMSEL PROGRAM

22 ŞUBAT 2019, CUMA
10:00 - 10:15 AÇILIŞ
  Prof. Dr. Aksel Siva
  Oturum I - BAŞAĞRISINA GİRİŞ
  Moderatörler: Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Yakup Sarıca
10:15 - 10:30 Başağrısının Kırk Yılı 
  Prof.Dr.Fethi İdiman 
10:30 - 10:50 Başağrısı Epidemiyolojisi ve Ekonomik Yük 
  Prof.Dr.Mustafa Ertaş 
10:50 - 11:10 Çocuk Başağrılarında Epidemiyoloji ve Etkileri
  Prof.Dr.Derya Uludüz
11:10 - 11:30 Yeni Sınıflamanın Başağrısı Pratiğine Katkıları
  Prof.Dr.Hayrunnisa Bolay
11:30 - 11:50 Başağrılı Hastaya Yaklaşım; Öykü, Muayene, İnceleme 
  Prof. Dr. Baki Göksan 
11:50 - 12:00 Tartışma 
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  Oturum II - MİGREN PATOGENEZ-GENETİK-KLİNİK 
  Moderatörler: Prof.Dr.Turgay Dalkara, Prof.Dr.Yakup Sarıca 
13:00 – 13:20  Migren Patogenezi 
  Prof.Dr.Turgay Dalkara 
13:20 – 13:40  Migren Genetiği
  Prof.Dr.Betül Baykan
13:40 – 14:00  Migren Kliniği
  Prof.Dr.Sabahattin Saip 
14:00 - 14:20  Seyrek Görülen Migren Tipleri
  Prof.Dr.Figen Gökçay
14:20 - 14:30  Tartışma 
14:30 – 14:45  KAHVE ARASI
  Oturum III - MİGREN TEDAVİSİ
  Moderatörler: Prof.Dr.Aksel Siva, Prof.Dr.Mehmet Zarifoğlu
14:45 – 15:05  Migren-Atak Tedavisi 
  Prof.Dr.Necdet Karlı
15:05 – 15:25  Migren-Profilaktik Tedavi 
  Prof.Dr.Babür Dora 
15:25 – 15:45  Migren Profilaksisinde Yakın Gelecek; Anti-CGRP Antikorları ve Ötesi
  Prof.Dr.Hayrunnisa Bolay
15:45 - 16:05 Migren Tedavisinde İlaç Etkileşimleri 
  Prof.Dr.Başak Karakurum Göksel 
16:05 - 16:15 Tartışma
16:15 – 16:30  KAHVE ARASI
  Oturum IV - GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI ve İLAÇ AŞIRI KULLANIM BAŞAĞRISI
  Moderatörler: Prof.Dr.Deniz Selçuki, Prof.Dr.Ali Akyol 
16:30 – 16:50  GTBA ve Tedavisi 
  Prof.Dr.Deniz Selçuki 
16:50 – 17:10  Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Aşırı Kullanım Başağrısı 
  Prof.Dr.Mehmet Zarifoğlu
17:10 – 17:30  Olgularla Başağrılarının Psikiyatrik Boyutu ve Somatizasyon Başağrısı
  Prof.Dr.Ali Akyol 
17:30 – 17:50  Başağrısında Bilişsel Davranışçı Tedavi 
  Prof.Dr.Levent Ertuğrul İnan 
17:50 - 18:00  Tartışma
18:00 – 19:00  DERNEK TOPLANTISI 
19:00 – 20:30  AKŞAM YEMEĞİ 
20:30 - 21:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
  Moderatörler: Prof.Dr.Ayşe Altıntaş, Prof.Dr.Ali Kemal Erdemoğlu
   
23 ŞUBAT 2019, CUMARTESİ
  Oturum V - SANTRAL VE PERİFERİK NÖROPATİK AĞRILAR 
  Moderatörler: Prof.Dr.Serdar Erdine, Prof.Dr.Ersin Tan 
09:00 – 09:20  Kraniyal Nevraljiler
  Doç. Dr. Ömer Karadaş 
09:20 – 09:40  Yüz Ağrılarında Girişimsel Yöntemler 
  Prof.Dr.Serdar Erdine 
09:40 – 10:00  Bazıları Soğuk Sever - Nöropatik Ağrı  
  Prof.Dr.Ersin Tan 
10:00 – 10:20  Bazıları Sıcak Sever - Fibromiyalji
  Prof.Dr.Ayşen Akıncı 
10:20 – 10:30  Tartışma 
10:30 – 11:00  KAHVE ARASI 
  Oturum VI - TRİGEMİNAL OTONOMİK ve DİĞER PRİMER BAŞAĞRILARI SEFALJİLER
  Moderatörler: Prof.Dr.Taşkın Duman, Prof.Dr.Nebahat Taşdemir 
11:00 – 11:20  Trigeminal Otonomik Sefaljiler – Klinik – Tedavi 
  Prof.Dr.Vesile Öztürk 
11:20 – 11:40  Diğer Primer Başağrıları- Klinik – Tedavi 
  Prof.Dr.Taşkın Duman 
11:40 – 11:50  Tartışma 
11:50 – 13:15  ÖĞLE YEMEĞİ 
  UYDU SEMPOZYUM - GSK
13:15 – 14:15  Başağrısı Tedavisinde Sorular, Sorunlar
  Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı, Prof.Dr.Mehmet Özmenoğlu, Prof.Dr.Münife Neyal, Dr.Serem Uruş
14:15 – 14:30  KAHVE ARASI 
14:30 – 17:00  UYGULAMALI EĞİTİM
  Başağrısında Botulinum Toksin Uygulaması ve Sinir Blokajları, Girişimsel Uygulama
  Uygulamalı Eğitim Değişimli Dört Grup / İkişer Eğitmenle 
SALON A   
14:30 – 15:45  Botulinum Toksin Uygulamaları I 
  Prof.Dr.Feray Karaali Savrun, Prof.Dr.Necdet Karlı 
15:45 - 17.00  Botulinum Toksin Uygulamaları II 
  Prof.Dr.Feray Karaali Savrun, Prof.Dr.Necdet Karlı 
SALON B  
14: 30 – 15:45  Botulinum Toksin Uygulamaları III 
  Prof.Dr.Serap Üçler, Prof.Dr.Derya Uludüz 
15:45 -17:00  Botulinum Toksin Uygulamaları IV 
  Prof.Dr.Serap Üçler, Prof.Dr.Derya Uludüz 
SALON C  
14:30 – 15:45  Sinir Blokaj Uygulamaları I 
  Prof.Dr.Nurten İnan, Prof.Dr.Levent Ertuğrul İnan 
15:45 – 17:00  Sinir Blokaj Uygulamaları II 
  Prof.Dr.Nurten İnan, Prof.Dr.Levent Ertuğrul İnan
SALON D  
14:30 – 15:45  Sinir Blokaj Uygulamaları III 
  Prof.Dr.Serdar Erdine, Doç.Dr.Uğur Uygunoğlu
15:45 – 17:00  Sinir Blokaj Uygulamaları IV 
  Prof.Dr.Serdar Erdine, Doç.Dr.Uğur Uygunoğlu
19.00 -  AKŞAM YEMEĞİ İLE TEDAVİ GECESİ
  Tedavi Gecesi - İnteraktif Olgu Tartışmaları 
  Moderatör: Prof.Dr.Aksel Siva
  Tartışmacılar: Prof.Dr.Fethi İdiman, Prof.Dr.Mustafa Ertaş, Prof.Dr.Figen Gökçay, Prof.Dr.Şebnem Bıçakcı, Prof.Dr.Baki Göksan, Prof.Dr.Taner Özbenli
   
24 ŞUBAT 2019, PAZAR
  Oturum VII - SEKONDER BAŞAĞRILARI-
  Moderatörler: Prof.Dr.Mehmet Özmenoğlu, Uzm.Dr.Musa Öztürk
09:00 – 09:20  Olgularla Acil Serviste Başağrıları 
  Prof.Dr.Serap Üçler
09:20 – 09:40  Post-travmatik Başağrıları 
  Prof.Dr.Nevzat Uzuner 
09:40 – 10:00  Kafa İçi Basınç Değişiklikleri ile İlişkili Başağrıları 
  Doç.Dr.Esme Ekizoğlu 
10:00 – 10:10  Tartışma 
10:10 – 10:25  KAHVE ARASI 
  Oturum VIII - SEKONDER BAŞAĞRILARI-II 
  Moderatörler: Prof.Dr.Başak Karakurum Göksel, Prof.Dr.Ceyla İrkeç
10:25 – 10:45  Sistemik Hastalıklarda Başağrısı 
  Doç.Dr.Uğur Uygunoğlu
10:45 – 11:05  Primer Nörolojik Hastalıklarda Başağrısı 
  Doç.Dr.Elif Kocasoy Orhan 
11:05 – 11:25  Non-nörolojik Kraniyofasiyal Başağrıları –Atipik Yüz Ağrıları
  Doç.Dr.Gülnur Uzuner 
11:25 – 11:40  Tartışma 
  Oturum IX - ÖZEL GRUPLARDA BAŞAĞRILARI
  Moderatörler: Prof. Dr. Egemen İdiman, Prof. Dr. Hadiye Şirin 
11:40 - 12.00  Olgularla Çocukluk & Ergenlik Çağı Başağrıları 
  Prof.Dr.Egemen İdiman 
12:00 – 12:20  Olgularla Kadın ve Başağrısı 
  Doç.Dr.Füsun Mayda Domaç
12:20 - 12:40  Olgularla İleri Yaş Başağrıları 
  Prof.Dr.Hadiye Şirin
12:40 - 13:10  Erkeklerde Başağrıları
  Doç.Dr.Sırma Geyik
13:10 – 13:15  Kapanış 

 

GENEL BİLGİLER

KONGRE DİLİ
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

KONGRE MERKEZİ
Grand Hyatt Otel Taksim, İstanbul

KONGRE E-POSTA
basagrisi@flaptour.com.tr

KONGRENİN WEB ADRESİ
Kongrenin resmi internet adresi olan www.basagrisikisokulu.org‘dan kongre ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

KONGRE KATILIM VE KURS SERTİFİKALARI
Kongre katılım sertifikaları 23 Şubat 2019 tarihinden itibaren Flap Tour kayıt masasından dağıtılacaktır.

İZİN BELGELERİ
Kongre katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları,
kongre düzenleme kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin 22 – 24 Şubat 2019 tarihleri süresince Kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.

TTB-STE PUANI
Kongremiz Türk Tabibleri Birliği tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” olarak kredilendirilmiştir. Kredilerinizi Türk Tabibleri Birliği web sayfasından kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp seçebilirsiniz.  Türk Tabibleri Birliği kartınız yok ise, kayıt masamıza bilgilerinizi vermenizi rica ederiz.

STAND ALANI
Kongre süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayınevlerinin oluşturduğu sergi alanı 16 Mart 2018 tarihi itibarı ile ilk kahve molası ile açık olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Son Gönderim Tarihi : 11 Ocak 2019

İndirimli Kayıt İçin Son Tarih:  1 Ocak 2019

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

e-POSTER GÖNDERİMİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

Bildiri özetleri internet üzerinden hazırlanacak ve kabul edilecektir.
Web sitemizin online bildiri kısmından bildiri gönderimi ile ilgili  aşamaları dikkatlice okumanızı, bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız için basagrisi@flaptour.com.tr adresine mail atmanızı rica ederiz.
Bildiri özetleri, amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır. 

Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, sürekli kullandığınız bir e-posta adresi mutlaka belirtiniz. Faks veya e-posta ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.
Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.

Bildiri özetleri son gönderme tarihi 11 Ocak 2019’dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

KAYIT-KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ

KAYIT ÜCRETLERİ 1 Ocak 2019
Tarihine Kadar
1 Ocak 2019
Tarihi ve Sonrası
UZMAN 1.600 TL 2.000 TL
ASİSTAN 1.400 TL 1.800 TL
FİRMA TEMSİLCİSİ 1.600 TL 2.000 TL
GÜNLÜK KAYIT 850 TL

Kayıt ücretlerine;
• Bilimsel Programa Katılım,
• Kahve Molaları,
• Kongre Çantası,
• Akşam Yemeği,
• Katılım Sertifikası,
• Öğle Yemeği dahildir.

Kayıt fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

GRAND HYATT OTEL – TAKSİM  İSTANBUL 1 Ocak 2019
Tarihine Kadar
1 Ocak 2019
Tarihi ve Sonrası
Tek Kişilik Oda 2 Gece Paket 2.200 TL 2.800 TL
Çift Kişilik Odada Kişi Başı 2 Gece Paket 1.600 TL 1.900 TL

Konaklama Detayları;
• Belirtilen oda fiyatlarına kahvaltı dahildir. 
• Konaklama fiyatlarına (%8) KDV ilave edilecektir.

Toplu Transfer Ücreti tek yön 270 TL + kdv dir. (Toplu transferler 3 ve üzeri katılımcının aynı saatte transferinin gerçekleşmesine istinaden yapılmaktadır.)

Özel transfer talepleriniz için basagrisi@flaptour.com.tr adresine mail atmanızı rica ederiz. BANKA BİLGİLERİ

FİRMA ADI FLAP KONGRE TOP HİZ OTO VE TURİZM .AŞ.
BANKA AKBANK
ŞUBE ADI ÇANKAYA TİCARİ (864)
IBAN  NUMARASI TL TR28 0004 6008 6488 8000 0264 70

 

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası
Adres :

Podgoritsa Caddesi No: 1, 06610 Birlik-Çankaya – Ankara / TÜRKİYE

Telefon :

+90 312 454 0000

Faks :

+90 312 454 0000