16. BAŞAĞRISI KIŞ OKULU

21-23 Şubat 2020/The Marmara Otel Taksim/İstanbul

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği tarafından düzenlenen 16. Başağrısı Kış Okulu bu sene 21 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da  düzenlenecektir.

Başağrısı Kış Okulu üç günü kapsayan, baş ağrısının hemen hemen tüm konularının konuşulduğu ve olgu tartışmalarının interaktif bir şekilde yapıldığı, 200’e kadar katılımcıya açık olan okullardır. Avrupa Başağrısı Kongresinde de bu aktivitemiz sunulmuş ve büyük beğeni toplamıştır.

Katılımcılar uzman nörologlar, nöroloji araştırma görevlileri, pratisyen hekimlerden oluşmaktadır. Bu sene onaltıncısı yapılacak olan toplantımız katılımcılar tarafından beğeni ile takip edilmektedir. Bu toplantıların asıl amacı başağrısında değişik konularında en yeni bilgilerin, konunun uzmanları eksperler tarafından uygulamacı gruba aktarılmasıdır. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu Moderatörü

Prof. Dr. Sabahattin Saip


 

BİLİMSEL PROGRAM

16. BAŞAĞRISI KIŞ OKULU 
BİLİMSEL PROGRAM
21-Şubat-2020
10:00-10:30 AÇILIŞ Prof. Dr. Sabahattin Saip
Oturum I - BAŞAĞRISINA GİRİŞ
Moderatörler:  Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu   
Başağrılarına Genel Bakış  
10:30-10:50 Epidemiyolojisi ve Ekonomik Yük  Prof. Dr. Mustafa Ertaş
10:50-11:15 Neden Sınıflama ?  Sınıflama ve Tanı Ölçütlerinden Beklentiler   Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
11:15-11:40 Başağrılı Hastada Navigasyon  Prof. Dr. Baki Göksan
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  Oturum II - MİGREN PATOGENEZ - KLİNİK
Moderatörler:  Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr.Yakup Sarıca 
13:00-13:30 Migren Patogenezi Prof. Dr. Turgay Dalkara
13:30-14.00 Migren Kliniği   Prof. Dr. Babür Dora  
14:00-14:30 Seyrek Görülen Migren Tipleri   Prof. Dr. Neşe Çelebisoy   
14:30-14:45 KAHVE ARASI
  Oturum III - MİGREN TEDAVİSİ
Moderatörler:  Prof. Dr. Aksel Siva,  Prof. Dr. Nevzat Uzuner  
14:45-15:15 Güncel  Atak Tedavisi    Prof. Dr. Nevzat Uzuner  
15:15-15:45 Güncel  Profilaktik  Tedavi Prof. Dr. Hadiye Şirin  
15:45-16:15 Migren Tedavisinde İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Başak Karakurum Göksel
16:15-16:30  KAHVE ARASI
16:30-17:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
  Moderatörler:  Prof. Dr. Ayşe Altıntaş, Prof. Dr. Nebahat Taşdemir
Oturum IV-  GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI, BAŞAĞRILARININ PSİKİYATRİK YÖNÜ  VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Moderatörler: Prof. Dr. Deniz Selçuki, Prof. Dr. Ali Akyol 
17:30-17:50 GTBA ve Tedavisi   Prof.Dr. Özlem Coşkun  
17:50-18:10 Olgularla Başağrılarının Psikiyatrik Boyutu  Prof. Dr. Ali Akyol
18:10-18:30 Başağrılarında İlaç Aşırı Kullanımından Akılcı İlaç Kullanımına   Prof. Dr. Münife Neyal
18:30-18:50 Başağrısında Bilişsel Davranışçı Tedavi Prof. Dr. Taner Özbenli 
19:00-20:30 DERNEK TOPLANTISI
22-Şubat-2020
  Oturum V - TRİGEMİNAL OTONOMİK SEFALJİLER ve DİĞER P RİMER BAŞAĞRILARI
Moderatörler:  Prof. Dr. Taşkın Duman, Prof. Dr. Serdar Erdine  
09:00-09:20 Trigeminal Otonomik Sefaljiler – Klinik – Tedavi Prof. Dr. Vesile Öztürk
09:20-09:40 Diğer Primer Başağrıları – Klinik – Tedavi  Prof. Dr. Taşkın Duman 
09:40-10:00  Kraniyal Nevraljiler  Prof. Dr. Işın Ünal Çevik 
10:00-10:20 Yüz Ağrılarında Girişimsel Yöntemler Prof. Dr. Serdar Erdine
10:20-10:30 Tartışma
10:30-10:40 KAHVE ARASI
  Oturum VI - OLGULARLA  ÖZEL GRUPLARDA BAŞAĞRILARI
Moderatörler:  Prof.Dr. Aynur Özge  Prof.Dr. Ali Kemal Erdemoğlu 
11:00-11:20 Çocukluk & Ergenlik Çağı Başağrıları    Prof.Dr. Aynur Özge 
11:20-11:40 Kadın ve Başağrısı  Doç. Dr. Füsun Mayda Domaç  
11:40-12:00 İleri Yaş Başağrıları Prof.Dr. Ali Kemal Erdemoğlu 
12:00–12:20 Erkekte Başağrısı  Doç. Dr. Ömer Karadaş  
12:20-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 MİGREN TEVİSİNDE SORULAR, SORUNLAR  ve YAKIN GELECEK Prof. Dr. Sabahattin Saip, Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
14:00-14:30 KAHVE ARASI
14:30-17:00 UYGULAMALI EĞİTİM  
  Başağrısında Botulinum Toksin Uygulaması ve Sinir Blokajları, Girişimsel Uygulama
Uygulamalı Eğitim Değişimli Dört Grup / İkişer Eğitmenle
SALON A
14:30-15:45 Botulinum Toksin Uygulamaları I Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, Prof. Dr. Necdet Karlı
15:45-17:00 Botulinum Toksin Uygulamaları II Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, Prof. Dr. NecdetKarlı
SALON B
14:30-15:45 Botulinum Toksin Uygulamaları III Prof. Dr. Serap Üçler, Prof. Dr. Derya Uludüz
15:45-17:00 Botulinum Toksin Uygulamaları IV Prof. Dr. Serap Üçler, Prof. Dr. Derya Uludüz
SALON C
14:30-15:45 Sinir Blokaj Uygulamaları I Prof. Dr. Nurten İnan, Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan
15:45-17:00 Sinir Blokaj Uygulamaları II Prof. Dr. Nurten İnan, Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan
SALON D
14:30-15:45 Sinir Blokaj Uygulamaları III Prof. Dr. Serdar Erdine, Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu  
15:45-17:00 Sinir Blokaj Uygulamaları IV Prof. Dr. Serdar Erdine, Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu
17:00-18:00 UYDU SEMPOZYUMU- İbrahim Ethem Menarini
  Migren Hastalarının Yarınını Kontrol Altına Almak
Farmakolojik Özelliklerin Günlük Pratiğe Yansımaları - Frovatriptan
Moderatör:  Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Konuşmacı:  Prof. Dr. Serap Üçler
19:00 AKŞAM YEMEĞİ İLE TEDAVİ GECESİ
  Tedavi Gecesi - İnteraktif Olgu Tartışmaları
Moderatör:  Prof.Dr.Aksel Siva
Tartışmacılar:   Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Figen Gökçay, Prof. Dr. Mustafa Ertaş, Prof. Dr. Baki Göksan, Uzm. Dr. Musa Öztürk
  Olgu Sunucuları:  Dr. Nurgül Uzun, Dr. Ruhsen Öcal, Dr. Eylem Özaydın Göksu, Doç. Dr. Ayşin Kısabay, Yar. Doç. Dr. Akçay Övünç Özön
23-Şubat-2020
  Oturum VII - OLGULARLA  SEKONDER  BAŞAĞRILARI- I
Moderatörler:  Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Prof. Dr. Betül Baykan  
09:00-09:20  Acil Serviste Başağrıları Doç. Dr. Sırma Geyik  
09:20-09:40 Post-travmatik Başağrıları   Prof. Dr. Nevzat Uzuner
09:40-10:00 Kafa İçi Basınç Değişiklikleri ile İlişkili Başağrıları   Prof. Dr. Betül Baykan
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:30 KAHVE ARASI
  Oturum VIII - OLGULARLA  SEKONDER BAŞAĞRILARI-II
Moderatörler:  Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhon, Prof. Dr. Ceyla İrkeç
10:30-10:50 Sistemik Hastalıklarda Başağrısı Doç. Dr. Esme Ekizoğlu
10:50-11:10 Primer Nörolojik Hastalıklarda Başağrısı   Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhon
11:10-11:30 Non-nörolojik Kraniyofasiyal Başağrıları–Atipik Yüz Ağrıları   Doç. Dr.  Hakan Levent Gül  
11:30-11:45 Tartışma
11:45-12:00 KAPANIŞ

 

 

GENEL BİLGİLER

KONGRE DİLİ
Kongre resmi dili Türkçe'dir.

KONGRE MERKEZİ
The Marmara Otel Taksim, İstanbul

KONGRE E-POSTA
basagrisi@flaptour.com.tr

KONGRENİN WEB ADRESİ
Kongrenin resmi internet adresi olan www.basagrisikisokulu.org'dan kongre ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

KONGRE KATILIM VE KURS SERTİFİKALARI
Kongre katılım sertifikaları 22 Şubat 2020 tarihinden itibaren Flap Tour kayıt masasından dağıtılacaktır.

İZİN BELGELERİ
Kongre katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları,
kongre düzenleme kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin 21 – 23 Şubat 2020 tarihleri süresince Kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.

TTB-STE PUANI
Kongremiz Türk Tabibleri Birliği tarafından "Sürekli Tıp Eğitimi (STE)" olarak kredilendirilmiştir. Kredilerinizi Türk Tabibleri Birliği web sayfasından kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp seçebilirsiniz.  Türk Tabibleri Birliği kartınız yok ise, kayıt masamıza bilgilerinizi vermenizi rica ederiz.

STAND ALANI
Kongre süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayınevlerinin oluşturduğu sergi alanı 21 Şubat 2020 tarihi itibarı ile ilk kahve molası ile açık olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Son Gönderim Tarihi : 3 Ocak 2020

İndirimli Kayıt İçin Son Tarih:  1 Ocak 2020

e-POSTER GÖNDERİMİ

e-POSTER GÖNDERİMİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

Bildiri özetleri internet üzerinden hazırlanacak ve kabul edilecektir.

Web sitemizin online bildiri kısmından bildiri gönderimi ile ilgili  aşamaları dikkatlice okumanızı, bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız için basagrisi@flaptour.com.tr adresine mail atmanızı rica ederiz.

Bildiri özetleri, amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır. 250 kelimeyi aşan bildiriler değerlendirme dışı kalacaktır.

Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, sürekli kullandığınız bir e-posta adresi mutlaka belirtiniz. Faks veya e-posta ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.

Bildiri özetleri son gönderme tarihi 3 Ocak 2020'dir. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

KAYIT-KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ


KAYIT ÜCRETLERİ

1 Ocak 2020
Tarihine Kadar

1 Ocak 2020
Tarihi ve Sonrası

UZMAN

1.600 TL

2.000 TL

ASİSTAN

1.400 TL

1.800 TL

FİRMA TEMSİLCİSİ

1.600 TL

2.000 TL

GÜNLÜK KAYIT

850 TL

 

Kayıt ücretlerine;
• Bilimsel Programa Katılım,
• Kahve Molaları,
• Kongre Çantası,
• Akşam Yemeği,
• Katılım Sertifikası,
• Öğle Yemeği dahildir.

Kayıt fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ


 THE MARMARA OTEL – TAKSİM  İSTANBUL

1 Ocak 2020
Tarihine Kadar

1 Ocak 2020
Tarihi ve Sonrası

Tek Kişilik Oda 2 Gece Paket

2.200 TL

2.800 TL

Çift Kişilik Odada Kişi Başı 2 Gece Paket

1.600 TL

1.900 TL

Konaklama Detayları;

• Belirtilen oda fiyatlarına kahvaltı dahildir. 
• Konaklama fiyatlarına (%8) KDV ilave edilecektir.

BANKA BİLGİLERİ


FİRMA ADI

FLAP KONGRE TOP HİZ OTO VE TURİZM .AŞ.

BANKA

AKBANK

ŞUBE ADI

ÇANKAYA TİCARİ (864)

IBAN  NUMARASI TL

TR28 0004 6008 6488 8000 0264 70

 

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası
Adres :

Podgoritsa Caddesi No: 1, 06610 Birlik-Çankaya – Ankara / TÜRKİYE

Telefon :

+90 312 454 0000

Faks :

+90 312 454 0000